Reforma oświaty
Współpraca z firmami
Współpraca z firmami
Współpraca z firmami
Rodzice i opiekunowie
Tu jesteśmy
Szkolna tapeta
Przedsiębiorcze szkoły
Strona główna

Szkolna Liga Klas.


small

Od października rusza Liga Klas.

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski pod nadzorem nauczyciela języka niemieckiego pani Renaty Wagner-Siwiec.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów.

3. Konkurs trwa od października 2013 r. do czerwca 2014 r.

4. Cele konkursu:

a) zintegrowanie zespołów klasowych,

b) zaangażowanie uczniów w życiu szkoły,

c) motywacja do pracy pozalekcyjnej,

d) wspólna zabawa na zasadach fair play.

Czytaj więcej (regulamin).

 

Wycieczka do Huty Komorowskiej.


small

Początek października tego roku nie oszałamiał z pewnością ciepłem i pogodną aurą, lecz nie przeszkodziło to klasie 2 LO w wycieczce rowerowej do Huty Komorowskiej.

Naszym głównym celem było muzeum Kard. Adama Kozłowieckiego, gdzie obejrzeliśmy wystawę o życiu i działalności najsłynniejszego mieszkańca Huty Komorowskiej, a zarazem apostoła Afryki.

Gorąca herbata i pieczone kiełbaski były logicznym dopełnieniem zimnego, lecz udanego dnia.

Edward Stelmach, Mariusz Wołosz

Więcej…

 

Najsympatyczniejszy w naszej szkole.


small

30 września 2013 r. w naszej szkole odbyły się wybory najsympatyczniejszego chłopaka.

W głosowaniu wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu uczennice.

Spośród wytypowanych kandydatów najwięcej głosów uzyskał Marek Kos - uczeń II klasy technikum.

Dyrektor szkoły pani Zofia Kopeć wręczyła zwycięzcy medal oraz symboliczny upominek.

Gratulujemy.

KFS

Więcej…

 

Wybieramy Zarząd Samorządu Uczniowskiego.


small

"Samorządy mają głos" to cykliczna akcja organizowana przez CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej). W tegorocznej edycji wzięło udział 613 szkół z całej Polski, a wśród nich Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

Celem akcji było kształtowanie postaw obywatelskich, aktywizacja młodzieży szkolnej i budowanie poczucia współodpowiedzialności za życie szkoły. Na kampanię wyborczą kandydaci przeznaczyli blisko dwa tygodnie, w czasie których mieli przekonać wyborców w szkole, że są najwłaściwszymi osobami do SU. Na szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty i informacje o kandydatach, a przez szkolny radiowęzeł wyemitowano audycję na temat wyborów. Kluczowym elementem kampanii wyborczej była debata szkolna, którą kierowali uczniowie klasy 4 TB na czele z byłym przewodniczącym SU Kornelem Pogodą.

Więcej…

 

Targi Pracy i Edukacji.


small

Klucz do sukcesu to wiedza i dobry zawód.

W piątek, 20 września w naszej szkole odbyły się I Targi Pracy i Edukacji organizowane przez Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, jednostki podlegle oraz Punkt Pośrednictwa Pracy i Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Nowej Dębie. Do udziału w targach zaproszono m.in.: Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, oddział w Tarnobrzegu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnobrzegu, Regionalny Ośrodek EFS w Tarnobrzegu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnobrzegu, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, Szpital Powiatowy w Nowej Dębie, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nisku.

Więcej…

 

Spotkanie z rodzicami.

small

"Rzeczą dla człowieka najcenniejszą jest wychowanie,

albowiem każda rzecz dobrze rozpoczęta

daje nadzieję dobrego wyniku"

Antyfon z Ramnus

 

10 września 2013 roku odbyło się w naszej szkole pierwsze zebranie z rodzicami. W trakcie ogólnego spotkania na hali sportowej pani Dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2012/2013 najlepsze wyniki w nauce. Wśród wyróżnionych rodziców znaleźli się:

Więcej…

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14.

small

"...  Jeśli chcesz znaleźć źródło,

musisz iść pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj   ..."

Jan Paweł II

 

Słowami Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 2 został zainaugrowany rok szkolny 2013/2014. Msza św. odbyła się o 8.00 w kościele p.w. Krzyża Świętego w Nowej Dębie, a następnie na hali sportowej o godz. 9.30 odbyła się uroczysta akademia. Program z okazji rozpoczęcia roku szkolnego przygotowała p. Bogumiła Komięga oraz p. Renata Wagner-Siwiec wraz z uczennicami klasy II TB: Pauliną Rozmus, Dominiką Sadecką i Natalią Furtak.

Więcej…

 

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.


Dyrekcja szkoły informuje, że dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników, którzy zdali egzamin w sesji letniej roku szkolnego 2012/2013, będą do odbioru w dniach:

- 30 sierpnia (piątek) 2013 r. do godziny  1500

- 2 września (poniedziałek) 2013 r. od godziny 1400

w sekretariacie szkoły.
Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego, a go nie zdali, otrzymają w szkole informacje o uzyskanych wynikach.

 

Zakończenie roku szkolnego 2012/13.

small

Koniec roku szkolnego to moment ważny dla wszystkich uczniów.
28 czerwca o godz. 930 odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, zaproszeni goście oraz uczniowie naszej szkoły. Swoje słowa z okazji zakończenia roku szkolnego skierowali do uczniów pani dyrektor Zofia Kopeć, pan wicestarosta Jerzy Sudoł oraz ksiądz prałat Eugeniusz Nycz. W imieniu całej społeczności szkolnej uczniowie klasy 2ta oraz 1tb podziękowali dyrekcji szkoły oraz nauczycielom za trud włożony w pracę wychowawczą i dydaktyczną.

Radny powiatu tarnobrzeskiego, pan Jarosław Mączka, ufundował nagrodę dla najlepszego sportowca w roku szkolnym 2012/2013. Krystian Jagoda za zaangażowanie i wysokie wyniki w zawodach sportowych otrzymał rower.

Więcej…

 

Przedsiębiorcze szkoły - podsumowanie.


small

Od września 2012 r. do czerwca 2013 r. nasza szkoła uczestniczyła w innowacyjnym projekcie "Przedsiębiorcze szkoły" realizowanym we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja metod i treści kształcenia - projekty konkursowe.

Głównym celem projektu było zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne "Wirtualny Doradca", który prowadziła Pani Iwona Strojek dla uczniów klasy 1lo oraz gra "Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne", prowadzona przez Panią Bogumiłę Małajowicz dla uczniów klas 2tb, 2tb, 3tb oraz kursy e-learningowe. Dzięki ciekawym materiałom nasi uczniowie mogli zweryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwo doradcze oraz przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe.

Więcej…

 

I Amatorski Turniej Piłki Nożnej.

small

W dniu 29.06.2013 r. na obiektach "Moje Boisko Orlik 2012" odbył się I Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Tarnobrzeskiego. Na turniej oprócz drużyn piłkarskich oraz licznej rzeszy kibiców przybyli: Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego - Krzysztof Pitra, wice starosta - Jerzy Sudoł, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie - Zofia Kopeć oraz wice dyrektor - Ryszard Szafran.

W rywalizacji piłkarskiej uczestniczyło 7 drużyn z Nowej Dęby i okolicznych miejscowości: MEDIATEL, TEAM ŻUBR, FC JASIONKA,  HADYKÓWKA, BRZOSTOVIANKA, JRG NOWA DĘBA, PODWÓRKOWCY.

Więcej…

 
NAJLEPSZE TECHNIKA
WOŚP
Facebook
WSIZ Rzeszów
Erasmus +
Projekt z klasą
Szkoła współpracy
Dobra Szkoła
Akademia Cisco
BIP ZS2
Aktualny czas