Reforma oświaty
Współpraca z firmami
Współpraca z firmami
Współpraca z firmami
Rodzice i opiekunowie
Tu jesteśmy
Szkolna tapeta
Przedsiębiorcze szkoły
Strona główna

Wyniki egzaminów zawodowych.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uzyskane przez uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w sesji egzaminacyjnej Czerwiec '2009.

Wyniki egzaminów


 

Konkurs o Eugeniuszu Kwiatkowskim.


Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie ogłasza Międzyszkolny Konkurs Komputerowy - II edycja

"Eugeniusz Kwiatkowski - twórca COP-u.
ELEKTRONICZNY ALBUM ZDJĘĆ."

pod patronetem STAROSTY TARNOBRZESKIEGO.
Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Dodatkowych informacji udziela nauczyciel ZS nr 2: pani mgr Maria Jachyra, tel. (015)846 22 86


 

Poprawa warunków i jakości kształcenia w ZS nr 2.


W dniu 26 października 2009r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Tarnobrzeskim została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn.: "Poprawa warunków i jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie" w ramach osi priorytetowej nr 5 "Infrastruktura publiczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość Projektu wynosi 2 490 710,84 zł,  w tym:

Więcej…

 

Pasowanie na Ucznia Zespołu Szkół nr 2.


Dnia 22 października 2009r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. W pasowaniu udział wzięli uczniowie pięciu klas: I A ZSZ, I W ZSZ, I LO, I TA, I TB.
Aby zostać uczniem naszej szkoły dziewczęta i chłopcy musieli wykazać się znajomością różnych dyscyplin wiedzy m. in. wiedzą o Zespole Szkół nr 2, wiedzą matematyczną, geograficzną i kulturoznawczą. Musieli również wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

Więcej…

 

Comenius - spotkanie w Stade.


"Całe życie jest szkołą"
(Jan Amos Komeński)

Comenius Partnerskie Projekty Szkół - edukacja na poziomie przedszkolnym i szkolnym do końca szkoły średniej; program sektorowy "Uczenie się przez całe życie", został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
W tym programie uczestniczymy również my - Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie.

Więcej…

 

"Nasi ludzie" - spotkanie i wystawa misyjna.


6 października 2009r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z ks. Marianem Zarębą - Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Sandomierskiej. W trakcie spotkania ks. Dyrektor przybliżył uczniom specyfikę pracy misjonarzy w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Opowiedział o życiu i kulturze mieszkańców Afryki, a także zaprezentował charakterystyczne przedmioty codziennego życia. Uczestnicy spotkania obejrzeli film przedstawiający życie misji Mpunde w Zambii, której założycielem był ks. Kardynał Adam Kozłowiecki.

Więcej…

 

Uważajmy na przejazdach i przejściach kolejowych.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od sierpnia 2009r. wznowiły ruch pociągów towarowych, a od połowy grudnia br. planowane jest również wznowienie ruchu pociągów pasażerskich, ze zwiększoną prędkością, na linii kolejowej Tarnobrzeg - Ocice - Nowa Dęba - Kolbuszowa - Rzeszów.
W związku z powyższym, apelujemy do uczniów i pracowników naszej szkoły o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych oraz w ich okolicy podczas każdorazowego przekraczaniu linii kolejowej.


 

Comenius.


Comenius to unijny program, którego celem jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, zrozumienia jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Comenius zakłada wymianę grup uczniów pod opieką nauczycieli oraz tworzenie partnerstwa między szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli. W projekcie tym aktywnie uczestniczy nasza szkoła - Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie oraz szkoły ze Szwecji i Turcji, a także pełniąca rolę koordynatora niemiecka szkoła w Stade.

Zapoznaj się z programem "Uczenie się przez całe życie".


Opracował: Edward Stelmach

 

Kiermasz podręczników szkolnych.

7, 8 i 9 września (poniedziałek, wtorek, środa) w czasie długich przerw (1040 - 1100) w świetlicy szkolnej odbędzie się kiermasz używanych podręczników .

Zachęcamy i zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w kiermaszu.

  

Najlepszy sportowiec 2008/09.

Tradycją naszej szkoły jest udział uczniów w zawodach sportowych na różnych szczeblach, począwszy od ogólnopolskiego, a skończywszy na gminnym. We wszelkiego rodzaju zawodach nasi uczniowie zajmują wysokie lokaty. W tym roku szkolnym po raz pierwszy ogłoszony został konkurs na najlepszego sportowca w szkole.  Nagrodę ufundował pan Jarosław Mączka, człowiek który kocha sport i promuje młode talenty.

Więcej…

 

Moja mała Ojczyzna słowem malowana.

17 czerwca 2009r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego pt. Moja mała Ojczyzna słowem malowana. Spotkanie zorganizowali nauczyciele wchodzący w skład jury: pani Dorota Furtak, pani Elżbieta Konefał oraz pan Janusz Baszak. Na uroczystość przybyli licznie uczniowie - zwycięzcy wraz z nauczycielami, którzy zachęcili ich do wzięcia udziału w konkursie.

Więcej…

 
NAJLEPSZE TECHNIKA
WOŚP
Facebook
WSIZ Rzeszów
Erasmus +
Projekt z klasą
Szkoła współpracy
Dobra Szkoła
Akademia Cisco
BIP ZS2
Aktualny czas